Клара Щрьобе

1887 – 1932
Скандинавски или немски произход

В историята е останала съвсем оскъдна информация за Клара Щрьобе (Klara Stroebe). Предполага се, че е родена през 1887 година във Фрайбург, Германия.

Тя е съставител на три сборника скандинавски приказки – „The Swedish Fairy Tale Book“, 1921 (Шведски вълшебни приказки), „The Norwegian Fairy Book“, 1922 (Норвежки вълшебни приказки) и „The Danish Fairy Book“ (Датски вълшебни приказки). Тези три книги са част от многотомното издание „The Danish Fairy Book“ (Вълшебни приказки) на Frederick A. Stokes Company.

Трите тома с приказки на Клара Стрьобе, издадени през 1921 и 1922 година в САЩ.
prikazki.eu