Вълшебни приказки

Клетият дявол

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Веднъж един селянин завел кравата си на паша и се помолил на Господ да се грижи за нея. Но в близките храсти бил скрит Лукавия, чул всичко и си рекъл: „Щом се наредят нещата, благодарят на Бога, но обърка ли се нещо, все аз съм виновен!

Два дена по-късно кравата навлязла в едно блато и много лошо затънала. Дошъл стопанинът и като видял каква беля станала, възкликнал ядосано:
– Бре! Дяволът има пръст в тази работа!
„Точно както очаквах“ – си казал дяволът в храсталака.

Селянинът се повъртял малко наоколо, а после заминал да търси хора, та заедно да извлекат кравата.

През това време дяволът се измъкнал от шубраците, помогнал на кравата да излезе и си помислил: „Е, сега вече има за какво да ми благодари.“

Ала когато селянинът се върнал и видял, че кравата е стъпила на здрава земя, възкликнал радостно:
– Слава Богу, че е спасена!

КРЕДИТ: „The poor devil“ The Swedish Fairy Book, (Bondeson, стр.212), превод на английски: Frederick H. Martens; редактор: Clara Stroebe; КОРИЦА: „Пейзаж с крава“, Bernard Picart, 1730; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

prikazki.eu