Стихове & Песни

ОвцаСтихотворения за малки деца

Препоръчва се за възраст над 5 год.

ДЕТЕНЦЕ:
Овчице късорога,
овчице плиткоума,
овчице тънконога,
къде така из друма?

Овца:
Детенце присмехулче
със дрипаво качулче,
със скъсано цървулче,
отивам си на паша:
на двора сенце няма.
А ти къде?

Детенце:
При мама,
че е сварила каша.

prikazki.eu