Стихове & Песни

Училище

Препоръчва се за възраст над 5 год.

– Детенце хубаво,
пиленце любаво!
Къде под мишница
с таз малка книжчица?

– Отивам, бабичко,
макар и слабичко,
книга да се уча,
добро да сполуча.

КРЕДИТ: „Прозорче към миналото“, издателство Български художник – 1967; КОРИЦА: Калина Тасева и Юли Минчев;

prikazki.eu