Стихове & Песни

Стихотворения за малки деца

Препоръчва се за възраст над 5 год.

ГОДИНАТА Е 1883 – само пет лета след Освобождението на България.

„Нямахме нищо, а трябваше всичко“ описва Иван Вазов времето, в което създава „Стихотворения за малки деца“.

Стихосбирката се появява като притурка към книгата Бащин език и е създадена по поръчка на издателя Драгомир Манчов. Самият автор я свързва с работата по съставянето на монументалната „Българска христоматия“ (съавтор с Константин Величков) или както някой шеговито я нарича тогава „най-дебелата книга в българската книжнина от това време, като се изключат дневниците на Народното събрание“.

Творбите на Вазов разказват на малките българчета за божията и човешка доброта, за радостта от труда и учението, любовта към род, родина и природа.

Стихосбирката се състои от около 40-на творби, от които тук са включени четири.

prikazki.eu