Стихове & Песни

Кравата

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Отъ Робертъ Луисъ Стивенсонъ

Нашта кротка, бяла крава
Аз обичам от сърце.
Тя е кротка и ни дава
Масло, сирене, млекце.

Из ливадите на паша
Цял ден ходи тя сама,
Но щом слънцето се скрие –
Пак се връща у дома.

Дъжд и сняг и пек и вятър
Е за нея все едно,
Лете хрупа си тревица,
Зиме – плява и сено.

КРЕДИТ: „Кравата“ – Гео Милевъ, из сп.Детска радость, година 1924-25, кн.6; ИЛЮСТРАЦИИ: Л.(вероятно Вадим Лазаркевич), сп.Детска радость, 1924-25г;

prikazki.eu