Стихове & Песни

Светофар

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Мое мило светофарче,
мое предано другарче,
в зимен студ и летен зной,
ти стоиш на поста свой.

И сигнали ясни даваш,
хората предупреждаваш,
кой да мине, кой да спира,
ти си ни ориентира.

Щом червено е, тогава
никой да не преминава.
Жълто светне ли насреща
да се готвим ни подсеща.

Грейне ли зелено, зная,
тръгвам и не се мотая.
Светофарчо разрешава,
може да се преминава.

Леснички са правилата
да се спазват трите цвята.
Светофарче, с теб обичам
безопасно да пресичам.

КРЕДИТ: „Светофар, весело детско стихотворение“ – 2023 г.; АВТОР: Мартин Илиев Caisa; КОРИЦА: неизв. автор;

prikazki.eu