Стихове & Песни

Капят листатаИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Вятър сърдито
скри се в гората,
бавно, безшумно
капят листата!

В голи клонища
дремят гнездата,
бягайте, птички,
капят листата!

Пусто и тъжно
вред на земята,
есен е вече –
капят листата.

prikazki.eu