Теодор Верналекен

1812 – 1907
Германия

Теодор Верналекен е роден на 28 януари 1812 г. във Волкмарсен – Германия. Той е изтъкнат германист, педагог, преподавател и фолклорист, личен приятел на Якоб Грим.

Дипломира се в Цюрих и известно време работи там като учител. През 1850 г. се мести във Виена и взима активно участие в обновяването на австрийската училищна система и подготовката на учители. През същата година става директор на Hauptnormalschule St. Anna във Виена. По-късно основава първият колеж за подготовка на учители в Грац – Австрия, където се пенсионира.

Някои от изданията с приказки на Теодор Вернакелен.

Освен с педагогика, авторът е страстен колекционер на легенди, митове, битови и вълшебни приказки от района на Алпите, които публикува в многобройни томове. Освен това издава две граматики на немския език и три тома свои литературни творби.

Умира на 27 февруари 1907 г. в Грац, Австрия.

КРЕДИТ: Статията е изготвена по данни от Wikipedia.

prikazki.eu