Джанбатиста Базиле

1566 – 1632
Италия

https://en.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Basile

Giambattista Basile

Една от най-ранните колекции народни приказки в Европа, събрани от орални източници е „Пентамерон“ на Джанбатиста Базиле, публикувана посмъртно през годините 1634-1638 г. Оригиналното име на сборника „Cunto de li Cunte“ (Приказка за Приказките) и се състоял от пет групи истории.

Базиле (1575-1632) очевидно е чул тези приказки в Неапол и ги записал в „Пентамерон“. Книгата е публикувана на неаполски диалект, която за съжаление я превърнала в относително недостъпна, дори за четене от хора, познаващи другите италиански диалекти. Едва през 1742 тя е преведена на болонски диалект, а през 1747 на италиански. През 1846 Феликс Либрехт я превежда на немски, а предговора на книгата пише един от братята Грим – Якоб. Когато братята Грим се запознали с колекцията на Базиле били твърде удивени да разберат, че толкова много от „техните“ германски приказки са били записани в Неапол близо два века по-рано.

Твърде пищният стил на прозата в „Пентамерон“ може да прозвучи малко чужд и тя да се стори далечна на читателите. Очевидно Базиле обожавал местния език и идиоми и вероятно много се е забавлявал да украсява своята версия на „Пепеляшка“ с изобилие искрящи и понякога непристойни метафори и изобретателни остроумия. Въздействието на подобни игри на думи и патос понякога не може да се предаде в превода, но въпреки това, когато се четат приказките, все още се усеща жизнената реч на Базиле.

Трябва да се отбележи, че Пепеляшката на Базиле не е първата поява на тази история в Европа. Например проповед в Страсбург през 1501 прави сериозни референции към тази приказка. Въпреки това, от историческа и естетическа гледна точка се приема, че това е първият цялостен разказ на любимата история в Европа.

prikazki.eu