Мери Хейс Дейвис & Чоу Люнг

1850 – неизв. | неизв – неизв.
САЩ & Китай

Мери Хейс Дейвис е писателка, фолклорист и преводач. Тя е родена през 1850 някъде в Америка. Заедно със своя наставник и помощник – преподобният Чоу-Люнг превежда, съставя и издава първия сборник с приказки от изящната художествена литература на Китай на европейски език през 1908…

И това е всичко, което ние от prikazki.eu успяхме да намерим.

Макар и писани преди повече от 100 години и с цялата условност на тогавашните времена, думите на самите автори разкриват повече за личността им, отколкото която и да е суха биография. Затова решихме да преведем и публикуваме уводните слова към „Chinese fables and folk stories“. Писателите разказват за огромния труд, който са положили и трудностите през които са преминали, за да разтворят за пръв път врати пред Запада към китайския приказен свят.

Първо издание на „Chinese fables and folk stories“, Mary Hayes Davis & Chow-Leung, илюстрации Yin-Chwang Wang Tsen-Zan, издадена от „American Book Company“, 1908

Въведение на Мери Хейс Дейвис

Дълго трябва да се изучава мирогледа на хората отДалечния Изток, за да може поне мъничко да се потопим в мистерията на техния загадъчен чар. При това, за да успеем, трябва да мислим разкрепостено и да храним силна симпатия към тяхната култура.

Мъдреците на Китай са разгадали и отразили много загадки на вселената по свой специфичен начин – съзерцателен, нежен и метафизичен. Осмислянето на ценностите и нуждата от много по-дълбоки познания, за да разберем разсъжденията на нашите братя от Далечния Изток нараства учудващо, когато започнем да осъзнаваме богатството, дълбината и красотата на техните съждения – зрели и рафинирани от многовековна еволюция.

Да се направи литературен превод на мисловното хранилище на Китай не е лесно, но още по-трудна и хлъзгава задача е опитът да се преведат техните фантазии, да се покаже животът от китайска гледна точка и да се предаде това усещане без да се изгуби целия колорит и чар на оригинала.

Тези „импресии“, „ефирни форми“, сътворени от въображението на Далечния Изток, живите докосвания и тайнствената им грация, са едновременно радост и отчаяние за онзи, който се опитва да ги преведе.

При предаване на тези истории авторът беше всеотдайно подпомогнат от преподобния Чоу Люнг. Неговото огромно желание да покаже родната земя и живота на сънародниците си го превърнаха в незаменим помощник. С търпеливата любезност на китайски учен и мислител, той посвети огромно време, за да ми обяснява неяснотите и да отговаря на многобройните ми въпроси.

Шири се схващане, че изящната художествена литература на Китай не съдържа приказки и най-добрите учени в света изписват дебели книги, за да обяснят защо. Но докато опознавах хората, езика и литературата на Китай, огромна радост ми донесе откритието, че китайците притежават огромно приказно творчество, от което съвсем мъничка част е поместена в тази книга.

Тези истории показват различни черти от характера на хората и как са се формирали. Дълбоко се надявам тази английска версия да помогне за разбиране и оценяване на характера и духа на Китай.
Mary Hayes Davis

Въведение

За начало нека кажем, че това е първата книга с истории от Китай, публикувана на английски език. Тя цели да запознае хората от Запада с някои от нашите приказки, които досега не са показвани на широкия свят. С това въведение искам да обясня защо преди излизането на тази книга, китайски приказки не са превеждани на европейски език.

Първо, нашите приказки се срещат тук и там в изящната художествена литература, в исторически книги и в поемите. Но тези произведения не са подходящо четиво за обикновени читатели, а за учени широко и дълбоко просветени в литературата.

Второ, всички китайски книги, освен разпространяваните от мисионери за религиозни цели, са на нашия книжовен език, който по никакъв начин не е подобен на нашия говорим език. По тази причина, извинете ме че трябва да го кажа направо, е невъзможно чужденец да открие китайските приказки. Факт е, че няма чужденец в Китай, който притежава умения да пише и чете нашите висши книги с дълбоко разбиране. Някои от нашите чуждестранни приятели могат да четат част от ниската литература, например вестникарски статии. Но дори и тези прости форми те не могат да създадат без помощта на учители китайци. Това са факти, които досега не бяха известни на хората от Запада, тъй като не познават особеностите на нашия език и неговата трудност.
„Yin-Chwang Wang Tsen-Zan“
The University of Chicago,
Chicago, Ill., U. S. A.

prikazki.eu