Стихове & Песни

Звяр нечуванприказна поема

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

В някое селце планинско,
там в едно кътче градинско,

една ряпа изпръщяла
с един морков си играла.

Отстрани пък зелки бели
гледали ги и се смели.

Но от нейде прилетял
заяк бързи и не спрял,

а подскокнал отведнъж
къмто моркова и. . . дръж!

И побягнал към Балкана.
Всички чудят се, що стана.

Срешнали го мишки мали
и уплашено викнали:

Бягайте, че иде звер –
кървав, страшен кожодер,

хала съща през полето,
ушите му до небето!

Села, градове обрал –
влачи моркови с човал!

И вдигнала се тревога,
олелия дор до Бога.

Наизскачали гадини
от съседните градини:

– Бре, що има? – Бре, що стана?
Тигър дошъл във бостана!…

– Тигър ли? – Видях го, ей!
– Не, това бе огнен змей!

– Не, това бе хала, хала,
там от облака паднала!

– Бягайте, лети насам,
вика: „Всички ще изям!”

Тъй нададе някой вик,
всички се изкриха в миг.

А наш Заю тича, тича,
в къщи моркова завлича.

Там децата си събрал
и гощавка той им дал.

И туй страшно приключение
им разправил с увлечение.

ИЗТОЧНИК: „Дядовата ръкавичка“ издателство Хемус 1947, ИЛЮСТРАЦИИ: Ал.Божинов;

prikazki.eu