Стихове & Песни

Звезди

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Като в полето бели овчици,
тъй по небето светли звездици,
сякаш пастир месец ги води,
една от друга те се не пръскат,
и една друга, виж, се не блъскат,
в свойта пътечка всяка си ходи.

КРЕДИТ: „Звезди“, Петко Р. Славейков; ИЗТОЧНИК: „Читанка за втори клас“ – издателство Просвета, 1991 г,;

prikazki.eu