Вълшебни приказки

Замъкът Болстре

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Преди много години едно младо момиче загубило няколко овци и тръгнало да ги търси. Дълго обикаляло и привечер стигнало до гората около замъка Болстре.

Преминало крепостните стени и вътре срещнало възрастна жена, която носела червена пола и сива забрадка. Тя му подала някаква кутия и му наредила да я пази, докато отиде да покани своите приятели на сватбата на дъщеря си.

Момичето толкова се стреснало, че не посмяло да откаже. Взело кутията, седнало на един камък и зачакало да се върне жената. Изтекло доста време и изведнъж от дървото над главата на момичето се разнесло чуруликане. Щом погледнало нагоре, два листа се откъснали и паднали върху кутията, пресечени на кръст. В този миг капакът сам се отворил и момичето видяло вътре булчинска корона от искрящо злато и още много други скъпоценности.

„В този миг капакът на кутията сам се отворил.“

Дълго и търпеливо чакало момичето, ала жената я нямало никаква. Накрая то си тръгнало за вкъщи и отнесло кутията с украшения със себе си. Ала не спохожда сполуката онзи, който посегне на тролско имане. Тази прекрасна корона не би украсила нито една булчинска глава. И ето – девойката скоро загубила своя любим.

Знае се, че съкровищата на троловете носят само нещастия на онзи, който ги вземе. Затова върнали кутията обратно в замъка и я закопали в земята, където вероятно си седи до сега.

КРЕДИТ: Bolstre castle, Swedish fairy tales от Herman Hofberg (1823-1883), Myers, W. H. ИЛЮСТРАЦИИ: неизв.; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

prikazki.eu