Стихове & Песни

Зажени се

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Зажени се пъстрата качулка.
И тръгнаха за младата булка
сватовете от поля трънливи,
сватовете – сто врабеца сиви.
Те минаха през гора зелена,
сговорливи, в сватбена премяна.
Залюля се буковата шума.
Един врабец викна, па продума:
„Тихом, братя, през гора летете!
Не ви казвам шега да си бия,
ами зная от баща и майка –
тук има сокол кавгалия.
От години с кръвнина се слави,
ще излезе, кавга ще направи,
няма нищо от нас да остави!“
Па фръкнаха сто врабеца сиви
надалече из поля трънливи…

КРЕДИТ: „Зажени се“ – И.Стубелъ, из сп. Детска радость, кн.7, 1927 – 1928 г.;

prikazki.eu