Битови приказки

За кого да се моля

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

В едно село попът имал две дъщери. Мъжът на едната бил градинар, а на другата – керемидар. През лятото попът тръгнал да види зетьовете си. Най-напред отишъл при керемидаря. Като седнал между напечените тухли и керемиди, попитал:
– Е, как си, върви ли работата?
– А, много съм добре, отче! – похвалил се керемидарят и погледнал дългите редици керемиди и тухли. – Чудо време! Само за моята работа. Моля се на бога, моли се и ти, да се задържи повече това слънчево време!

Попът отишъл и при другия си зет. Градинарят стоял със скръстени ръце всред посърналата от жегата градина.
– Помози бог, синко! – поздравил го попът.
– Хубаво помага! – изръмжал зетят.
– От какво се оплакваш?
– Как от какво? Не видиш ли? Като е пекнало това слънце – изгоря градината ми. Чудя се и се мая какво да правя. Все гледам по небето за някое облаче, моля бога, моли се и ти, да капне малко дъжд.

Попът въздъхнал и си рекъл:
– За керемидаря ли, за градинаря ли да се моля? И двамата са ми зетьове!

prikazki.eu