Басни & Истории за животни

Войната между маймуната и рака

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Веднъж, докато бродели около планината, се срещнали една маймуна и един рак. Ракът носел парче оризов сладкиш, а маймуната – костилка от райска ябълка.

Тя решила, че ѝ пада сгоден случай да направи сделка в своя полза и рекла:
– Моля те, дай ми твоето парче сладкиш в замяна на моята костилка!
Без дума да продума, ракът ѝ подал сладкиша, взел костилката и я посадил.

В миг от земята се подало стръкче, превърнало се във високо дърво и скоро цялото се отрупало с плодове. Ракът застанал под дървото и зачакал да закапят зрели райски ябълки. А маймуната веднага скочила на един клон и започнала да яде. Твърдите плодове хвърляла долу на рака, но всички зрели и сочни пъхала в устата си.

Падащите под дървото тежки плодове за малко щели да убият рака и единствено с чист късмет успял да се скрие в своята дупка. Корубата му била напукана и тялото му се разкъсвало от болки. Лежал и нямал сили да стане.

Щом роднините му научили какво е станало, много се ядосали. Обявили война и нападнали маймуната. Но тя повела със себе си многобройна маймунска войска.

Раците разбрали, че няма как да победят и още повече се ядосали.

Вбесени, се оттеглили в рачешката дупка и свикали военен съвет.

На него също присъствали един хаван и чукало за ориз, една оса и едно яйце. Заедно скроили хитър план как да отмъстят.

Първо раците предложили да сключат мир, а после склонили някак маймунския предводител да влезе в рачешката дупка сам, без придружители и го настанили до огнището.

Маймуната не подозирала нищо.

Взела ръжена, за да разгори жаравата, защото в дупката било студено.

В миг нещо изтрещяло.

Банг!

Яйцето, което лежало скрито в пепелта, като бомба избухнало и опърлило ръката на маймуната.

Изненадана и уплашена, тя веднага топнала ръка в качето с туршия, за да си облекчи болката. В този миг осата, която била скрита до качето, го жилнала здраво по лицето, вече мокро от сълзи.

С жален вой маймуната се втурнала към задната врата. Но на прага се хлъзнала на едно водорасло и паднала.

От покрива на къщичката върху нея се изтърколили хаванът и чукалото, строшили ѝ главата така, че нямала сили дори да се надигне.

После всички раци излезли отвън и с острите си щипци изпощипали другите маймуни.

КРЕДИТ: Battle of the monkey and the crab – Japanese fairy tale series ser.1, no.3, Tokyo-Japan:T.Hasegawa 1885-1899, ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021, КОРИЦА И ИЛЮСТРАЦИИ: неизвестен автор.

prikazki.eu