Стихове & Песни

Вечер

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Зад далечните гори,
посред облаци червени,
вече слънцето се скри;
по полетата зелени
спуща се вечерний мрак
и прибраха си овчари
рунни стада във кошари.

Долу покрай речний бряг
гъстите върби тъмнеят
бързо птиченца летят,
притаяват се в лесът
и не чуят се да пеят.

Сипе се с звезди небото,
хе, изгрея и луна,
глас не чуй се по селото,
вред настана тишина.

prikazki.eu