Стихове & Песни

Важен пуяк

Препоръчва се за възраст над 9 год.

От Сашо Чьорни.

Кльон-кльон!
Аз съм пуяк галантон!
Сериозен, важен!…
Носа ми – триетажен,
Гръд юнашка,
И като чадър опашка…
Кльон!

Ти немирник-размирник, закачлив хлапак,
Безделник, прахосник, халосник, глупак –
Кльон-кльон!
Защо ме закачаш?

Аз съм пуяк галантон!
Кльон!
Сериозен, важен…
Носа ми – триетажен,
Под носа – герданче,
Под врата – коланче,
Гръд юнашка,
И като чадър опашка,
Крака персийски ме крепят –
Назад от моя път!…
Кльон-кльон!

КРЕДИТ: „Важенъ пуекъ. От Сашо Чьорни.“ – Гео Милевъ, из сп.„Детска радость“, 1924-25г. кн.4 и 5; ИЛЮСТРАЦИИ: вероятно Вадим Лазаркевич (автор на останалите илюстрации в книжката) – сп.„Детска радость“, 1924-25г. кн.4 и 5;

prikazki.eu