Басни & Истории за животни

Трите козлета,  които се казвали Борко

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Имало едно време три козлета.
И трите имали еднакви имена – и трите се казвали Борко.

Тръгнали веднъж на паша, за да се нахранят добре. По пътя към ливадата имало река с мост.

Но под моста живеел ужасен трол, с очи като огромни паници и нос, по-дълъг от дръжка на гребло.

Пръв по моста тръгнал най-малкият Борко.
Трип-троп, трип-троп – се разнесло по  моста.

– Кой смее да ми трип-тропа по моста? – изкрещял тролът.

– Ах, аз съм най-малкото козле Борко. Отивам на паша – рекло козлето с много тънко гласче.

– Ей сега ще те хвана! – отвърнал тролът.

– Не, не, недей, защото съм толкова малко. Почакай и скоро ще мине средният Борко. Той е по-голям от мене.

– Добре, така да е – съгласил се тролът.

Скоро средният Борко тръгнал по моста.
Трип-троп, трип-троп – се разнесло по моста.

– Кой смее да ми трип-тропа по моста? – изкрещял тролът.

– Ах, аз съм средното козле Борко. Отивам на паша да се нахраня – рекло козлето. Гласът му не бил чак толкова тънък.
– Ей сега ще те хвана! – отвърнал тролът.

– Не, не, недей. Почакай и скоро ще мине най-големият Борко. Той е по-голям от менe.

– Добре, така да е – съгласил се тролът.

Тогава пристигнал най-големият Борко.
Трип-троп, трип-троп, трип-троп – се разнесло по моста. Той бил толкова едър, че мостът се огъвал и скрибуцал под него.

– Кой тропа тъй тежко по моста ми? – изкрещял тролът.

– Аз съм големият Борко – рекло козлето с много дебел глас.

– Ей сега ще дойда да те хвана! – отвърнал тролът.
– Хайде-е, ела де-е!

Рогата ми са остри –
бодат като игли.
Ще промуша и двете ти очи!
С копита ще те стъпча,
здрави са като скали.
Отсега да знаеш –
ще те заболи!

рекло най-голямото козле.

После големият Борко се втурнал към трола, избол му очите, натрошил му кокалите и го метнал във водата.

А после отишъл на паша.

Там на ливадата козлетата пасли, пасли и така се нахранили, че едва се прибрали обратно.

И ако вече не са огладнели, ех, значи още са сити.

Ала ето – снип, снап, снук,
приказката свършва тук.

КРЕДИТ: The Three Billy-goats Gruff, Simon Hughes от норвежки език De tre bukkene Bruse Peter Christen Asbjørnsen и Jørgen Moe, Norske Folkeeventyr, 1841, ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021, ИЛЮСТРАЦИИ И КОРИЦА: De tre bukkene Bruse

ЛЮБОПИТНО: Случайно попаднахме на вероятно най-ранният превод на български език на емблематичната приказка през далечната 1915 г. в списание „Пчелица“, кн.9 и 10. Приказката е озаглавена „Трите козела“, в превод на главния редактор на изданието М.Д.Николов. Имената на козлетата са променени на Тънки крака, Дълга брада и Вити рога, а вместо злият трол, под моста живее също толкова лош и кръвожаден вълк.

prikazki.eu