Басни & Истории за животни

Трите козлетакоито се казвали Борко

2мин
чете се за

Имало едно време три козлета.
И трите имали еднакви имена и се казвали Борко.

Тръгнали веднъж на паша, за да се охранят добре. По пътя към ливадата имало река с мост.

Но под моста живеел ужасен трол, с очи като паници и нос, по-дълъг от дръжка на гребло.

Пръв по моста тръгнал най-малкият Борко.
Трип-троп, трип-троп, – се разнесло по  моста.

– Кой смее да ми трип-тропа по моста? – изкрещял тролът.

– Ах, аз съм най-малкото козле Борко. Отивам на паша да се охраня, – рекло козлето, с много тънко гласче.

– Ей сега ще те хвана, – отвърнал тролът.

– Не, не, недей, защото съм толкова малък. Почакай и скоро ще мине средният Борко. Той е по-голям от мене.

– Добре, така да е, – съгласил се тролът.

Скоро средният Борко тръгнал по моста.
Трип-троп, трип-троп, – се разнесло по моста.

– Кой смее да ми трип-тропа по моста? – изкрещял тролът.

– Ах, аз съм средното козле Борко. Отивам на паша да се охраня, – рекло козлето. Гласът му не бил чак толкова тънък.
– Ей сега ще те хвана, – отвърнал тролът.

– Не, не, недей. Почакай и скоро ще мине най-големият Борко. Той е по-голям от менe.

– Добре, така да е, – съгласил се тролът.

Тогава пристигнал най-големият Борко.
Трип-троп, трип-троп, трип-троп, – се разнесло по моста. Той бил толкова едър, че мостът се огъвал и скрибуцал под него.

– Кой тропа тъй тежко по моста ми? – изкрещял тролът.

– Аз съм големият Борко, – рекло козлето с много дебел глас.

– Ей сега ще дойда да те хвана, – отвърнал тролът.
– Хайде, ела де-е!

Рогата ми са остри –
бодат като игли.
Ще извадя с тях и двете ти очи!
С копита ще те стъпча,
здрави са като скали,
отсега да знаеш – ще те заболи!

рекло най-голямото козле.

После големият Борко се втурнал към трола, избол му очите, натрошил му кокалите и го метнал във водата.

И после отишъл на паша.

Там на ливадата козлетата пасли, пасли и така се охранили, че едва се прибрали обратно.

И ако вече не са огладнели, ех, значи още са сити.

И ето снип, снап, снут,
приказката свърши тук.

КРЕДИТ: The Three Billy-goats Gruff, Simon Hughes от норвежки език De tre bukkene Bruse Peter Christen Asbjørnsen и Jørgen Moe, Norske Folkeeventyr, 1841, ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021, ИЛЮСТРАЦИИ И КОРИЦА: De tre bukkene Bruse

Всичкитворби