Вълшебни приказки

Тримата братяприказна небивалица

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Имало едно време трима братя: двама нямали дрехи, а третият – риза. Един ден времето така се развалило, че решили да идат на лов.

Те нарамили трите си пушки – двете били счупени, а третата без барабан. Вървели, вървели и излезли на една ливада, където видели един заек. Започнали да стрелят по него, но не улучили.
– Какво да правим? – зачудил се един от тях.
Сетили се, че наблизо живее тяхната кръстница, отишли и потропали на вратата ѝ. Кръстницата не била вкъщи, но ги поканила:
– Дечица, влезте в кухнята. Там ще видите три гърнета, двете са счупени, а третото без дъно – вземете, което искате.
– Благодаря, кръстнице!
Те влезли в кухнята, избрали гърнето без дъно и сложили заека да се готви.

Докато заекът къкрел, единият предложил:
– Да попитаме кръстницата дали расте нещо в градината.
Попитали, а тя отговорила:
– Да, да, деца мои, имам три ореха: двата са изсъхнали, а третият не ражда нищо. Наберете си колкото искате.

Единият брат излязъл в градината и започнал да брули дървото, което не ражда орехи. Едно орехче го чукнало по шапката и му счупило петата. Братята събрали орехите, отишли да нагледат заека, който вече бил сготвен и се зачудили:
– Какво ще правим с толкова много храна?

Отишли до едно село, където мнозина били болни, и сложили обява на улицата, че който желае, може там и там да получи безплатно бульон. Всички тръгнали към мястото с кошници, в които им насипали супа с решетъчни лъжици.

Един чужденец изпил толкова много бульон, че едва не умрял. Затова извикали трима доктори: един сляп, един глух и един ням.

Слепият влязъл и казал:
– Я да погледна езика ти.
Глухият попитал:
– Как се чувстваш?
Немият поискал:
– Дай ми хартия, писалка и мастило.
Подали му, а той предписал:

Тичайте при аптекаря,
купете без пари какво да е,
и му го давайте кога да е.
Кога ще оздравее не зная
Нека сам да се оправя.

КРЕДИТ: „The Three Brothers“, Italian Popular Tales, 1885 – Thomas Frederick Crane, A. M.; ПРЕВОД: Лорета Петкова, – ©prikazki.eu 2022;

Тази весела небивалица идва от Венеция (Bernoni, Punt. I. p. 18), но подобни приказки не са типични за фолклора на Италия.

prikazki.eu