Битови приказки

Три умни глави

1мин
чете се за

Натежали дългите години на една стара върба. Тя клюмнала и се навела безпомощно над дълбоката река.
По пътя минали трима шопи — три умни глави. Видели върбата, спрели се и се замислили:
— Що ли мисли тая старица над тая бистра водица?
— Трябва за вода да е жадна!
— Хайде да я напоим!
— Няма кофа, братя, как ще я напоим?

Най-умният рекъл:
— Ще се хвана аз за клоните й — ще увисна, ще се хване друг за краката ми — ще увисне, ще се хване третият за неговите и той ще увисне. Ще натегнем, ще наведем върбата над водата и ето ти — станала добрината.
Рекли и направили го.

Хванал се най-умният за клоните и увиснал. Вторият увиснал за краката му, а третият увиснал за краката на втория.

Натежали тримата и върбата почнала да се навежда. Но ръцете на първия почнали да се изплъзват и работата станала опасна.
— Дръжте се, братя — извикал той, — да си плюя на ръцете!
Хванали се яко те, а той откачил ръце да плюе на тях.

И… хоп — цамбурнали тримата умници във водата и се удавили.

Всичкитворби