Битови приказки

Такива са хората

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Чичо Пейчо заженил сина си. Булката била от друго село. Вдигнала се голяма сватба. Дошли много сватбари и от моминото село. Два дни свирили гъдулките, два дни гостите яли, пили и се веселили.

„Селско хоро от Самоковска околия“, Никола Образописов, 1892 – Национална галерия

Третия ден другоселците се застягали за път. Тръгнали да си отиват. На изпращане чичо Пейчо дал на всеки сватбар другоселец кому една, кому две пълни шепи орехи. Сватовете задянали торбите и се сбогували.
– Е, хубава сватба направихме, тате! – рекъл младоженецът. Гостите си отидоха сити и доволни!
– Колкото и да гощаваш хората, синко, и да ги даряваш, все някой ще остане недоволен! – отговорил чичо Пейчо. – Ела с мене да повярваш!

По пряка пътека чичо Пейчо и синът му прекосили пътя на сватбарите и се затулили зад една трънка. Другоселците минавали на тумби на тумби и си приказвали:
– На много сватби съм бил, но тази ми най-хареса!
– Чичо Пейчо добре ни посрещна!
– На всичко отгоре и орехи ни даде! – рекъл един.
– То пък едни орехи! Дребни и костеливи! – обадил се друг.
– То поне по равно да даваше! – процедил трети и плювнал през зъби.

prikazki.eu