Битови приказки

Странните знаци

Препоръчва се за възраст над 9 год.
4мин
чете се за

Веднъж в двора на султана пристигнал прославен мъдрец. Поклонил се дълбоко на могъщия владетел и после взел с ръцете си да прави странни знаци, но никой не разбрал какво иска да каже.

Свикали най-добрите учени в двореца, но и те не разгадали жестовете на знатния гост. Стреснал се везирът и рекъл на султана:
– Господарю, честта на царството е застрашена! Заради тези именити учени и философи славата ни се разнася надалече, ала никой не успя да проумее гатанката на мъдреца.
Султанът поклатил угрижено глава и оставил везира сам да се оправя, като заповядал:
– Ще претърсиш цялата държава и ще намериш кой да ни измъкне от тази деликатна ситуация. Ако не успееш, кълна се в короната, ще ти смъкна чалмата заедно с главата.

Отчаян, везирът се втурнал навън да търси спасение. И ето – на пазара видял странна гледка. Едноок старец седял, заобиколен от тълпата, и едно след друго ядял твърдо сварени яйца. До него имало цяла купчина и той бързо ги поглъщал, без да спира. Щом останало едно, той мушнал яйцето в джоба си и се надигнал да си ходи. На везира това се видяло толкова странно и необяснимо, колкото знаците на мъдреца. Затова завел стареца в плата.

При вида на всички царедворци, войници и самия султан старецът се уплашил.
– Това ли е онзи, който ще ни извади от затруднението? – попитал султанът. – Е, щом е така, покажи му загадката – обърнал се владетелят към мъдреца.

Гостът се усмихнал и кимнал в съгласие. После бавно вдигнал показалец нагоре. В отговор старецът веднага посочил нагоре с показалеца и средния си пръст.

Тогава гостът издигнал ръка към тавана. Неговият съперник също вдигнал ръка и после с другата я смъкнал надолу.

Гостът се засмял, извадил красива кутия и я отворил. Старикът надникнал и видял вътре жълто пиленце. В отговор бръкнал в джоба си и отвътре извадил яйцето.

Мъдрецът останал много доволен – светнало лицето му от радост, че някой го е разбрал.
– Най-сетне доведохте някой достатъчно мъдър да отвърне на моето предизвикателство – рекъл той. – Хвала на вашата мъдрост, хвала на вашето царство!

„Пратеникът“ (1879), Frederick Arthur Bridgman (САЩ, 1847-1928)

Когато отвели стареца, султанът помолил своя именит гост да обясни мълчаливия разговор.
– О, мой скъпи господарю, аз посочих с пръст нагоре, за да кажа: „Да е благословен Аллах, първият и единственият.“ В отговор старецът издигна показалец и среден пръст, за да каже: „Онзи, като който няма втори.“ Тогава вдигнах нагоре ръка, за да отвърна: „Благословен да е онзи, дето крепи небесата без колони.“ А той си смъкна ръката, за да каже: „Благословен да е онзи, който покри земята с вода.“ Когато показах пиленцето, всъщност му казвах: „Благословен да е онзи, който донася живот от смъртта.“ А той, господарю мой, извади яйцето, за да каже: „И благословен да е онзи, който съживява умрелите!“
След тези думи, прочутият мъдрец напуснал двореца и поел към своята страна.

Султанът се засмял на простотата на немия разговор и придворните с облекчение се присъединили към него.
– Странно как един обикновен старец надмина по мъдрост нашите най-знаменити учени! Доведете ми го да го наградя, защото заслужава да бъде почетен.

Разбира се, клетият старец ужасно се стреснал, когато се озовал пак пред султана.
– Велики господарю, какво има сега? Какво искаш от мене?
– Искам да те попитам как разгада странните знаци на моя гост?
– А, питаш за лудия, дето беше в палата ли? Той вдигна пръст нагоре, за да каже, че с него ще извади единственото ми око. Аз вдигнах два пръста нагоре, за да му кажа, че с тях мога да извадя и двете му очи! Тогава той вдигна нагоре ръка да ми каже, че може да ме овеси от тавана надолу, а аз му отвърнах, че мога да го съборя на пода! После, за да покаже още от злата си природа, извади пиленцето, за да ме подмами. И какво?! Та аз имам яйце!

Султанът избухнал в необуздан смях. Понякога, за да опазиш честта на царството, ти трябва най-скромният поданик.

КРЕДИТ: Тази приказка от Саудитска Арабия е преразказана от Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022 по „Signs“, Folktales from the Arabian Peninsula, Nadia Jameel Taibah & Margaret Read MacDonald, 2016, Libraries Unlimited

prikazki.eu