Вълшебни приказки

Старецът, който накара мъртвите дървета да цъфтят

2мин
чете се за

Имало едно време семейство много добри възрастни хора, които живеели със своето кученце.

Един ден, неочаквано кученцето започнало да драска с лапи по земята.

Старецът решил да разкопае това място и за своя огромна изненада намерил там една купчина злато.

Техните съседи, които били със зли сърца, завидели на сполуката на хората и поискали назаем кучето.

Понеже не търпели отказ, накрая успели да го вземат.

Разхождали го два-три дена, но докато го водели по пътя, то ни веднъж не започнало да драска. Затова го накарали насила, а после разкопали мястото.

Но вместо злато, намерили единствено купчина мръсотия.

Тогава много се ядосали, убили кучето и го заровили под един млад бор край пътя.

За миг дървото станало огромно. Добрият старец го отсякъл и от него направил хаван за стриване на зърно. Щом сипел вътре малко ечемик, хаванът се изпълвал в миг и зърното преливало.

Съседът му отново завидял и взел на заем хавана.

Но каквото и зърно да сипел вътре, то веднага ставало негодно и проядено от червеи.

Злосторникът ужасно се ядосал, насякъл хавана на парчета и ги изгорил.

Тогава добрият старец взел пепел от хавана, разхвърлял я около изсъхналите дървета и те тозчас разцъфтели.

За стореното чудо добрият старец бил щедро надарен със злато, сребро и топове коприна от принца на страната и хората започнали да го наричат

„Старецът, който накара мъртвите дървета да цъфтят“.

Съседът му отново завидял и също се опитал да накара с пепел мъртвите дървета да цъфтят.

Взел шепа пепел и също я поръсил около дънера на едно мъртво дърво.

Но дървото този път не разцъфтяло, само пепелта се разхвърчала и напълнила очите на принца.

Хората от дворцовата свита викнали:
– Как се осмеляваш! – сграбчили злосторника и го напляскали добре.

С натъртена глава и целият в синини, той едвам успял да се измъкне.

В този вид жена му го видяла отдалече да се връща и рекла:
– Виждам, че и моят мъж се връща с дар от принца – пременен с лилава дреха.
Но щом приближил, видяла, че съпругът ѝ не бил облечен в лилаво, ами е омазан с кръв.

Скоро завистливият съсед се разболял и накрая умрял.

КРЕДИТ: The old man who made the dead trees blossom – Japanese fairy tale series ser.1, no.4, Tokyo-Japan:T.Hasegawa 1885-1899, ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021, КОРИЦА И ИЛЮСТРАЦИИ: неизвестен автор.

Всичкитворби