Вълшебни приказки

Старецът, който накарал мъртвите дървета да разцъфнат

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Имало едно време семейство много добри възрастни хора, които живеели със своето кученце.

Един ден, съвсем неочаквано, кученцето започнало да драска с лапи по земята.

Старецът решил да разкопае мястото и за своя огромна изненада намерил там една купчина злато.

Техните съседи, които били със зли сърца, завидели на сполуката на хората и поискали назаем кучето.

Понеже не търпели отказ, накрая успели да го вземат.

Разхождали го два-три дена, но докато го водели по пътя, то ни веднъж не започнало да драска. Затова го накарали насила, а после разкопали мястото.

Но вместо злато, намерили единствено купчина мръсотия.

Тогава много се ядосали, убили кучето и го заровили под един млад бор край пътя.

За миг дървото станало огромно. Добрият старец го отсякъл и от него направил хаван за стриване на зърно. Щом сипел вътре малко ечемик, хаванът се изпълвал в миг и зърното преливало.

Съседът му отново завидял и взел назаем хавана.

Но каквото и зърно да сипел вътре, то веднага ставало негодно и проядено от червеи.

Злосторникът ужасно се ядосал, насякъл хавана на парчета и ги изгорил.

Тогава добрият старец взел пепелта от хавана, разхвърлял я около изсъхналите дървета и те тозчас разцъфтели.

За стореното чудо добрият старец бил щедро надарен със злато, сребро и топове коприна от принца на страната и хората започнали да го наричат

„Старецът, който накара мъртвите дървета да цъфтят“.

Съседът му отново завидял и също се опитал да накара с пепел мъртвите дървета да цъфтят.

Взел шепа пепел и също я поръсил около дънера на едно мъртво дърво.

Но дървото този път не разцъфтяло, само пепелта се разхвърчала и напълнила очите на принца.

Хората от дворцовата свита се развикали:
– Как се осмеляваш! – сграбчили злосторника и го напляскали добре.

С натъртена глава и целият в синини, той едвам успял да се измъкне.

В този вид жена му го видяла отдалече да се връща и рекла:
– Виждам, че и моят мъж се връща с дар от принца – пременен с лилава дреха.
Но щом приближил, видяла, че съпругът ѝ не е облечен в лилаво, ами е омазан с кръв.

Скоро завистливият съсед се разболял и накрая умрял.

КРЕДИТ: The old man who made the dead trees blossom – Japanese fairy tale series ser.1, no.4, Tokyo-Japan:T.Hasegawa 1885-1899, ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021, КОРИЦА И ИЛЮСТРАЦИИ: неизвестен автор.

prikazki.eu