Битови приказки

Снахите и чехлите

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Съседът на чичо Пейчо имал две снахи. На Нова година той им подарил един чифт чехли. От този ден в къщата на съседа се чували само кавги. Снахите се карали за чехлите. И чичо Пейчо имал две снахи, но те живеели мирно и тихо.

Един ден съседът се оплакал на чичо Пейчо:
– И ти имаш снахи – гък не се чува помежду им. А моите ще си извадят очите за едни чехли…
– Там е работата – рекъл чичо Пейчо, – че моите снахи нямат чехли.

prikazki.eu