Битови приказки

Шегата на мъдреца

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

Някога в Китай живял човек на име Жи Пей. Той бил много умен и при него ходели много хора за съвет.

Веднъж при него отишъл един много богат човек, който бил голям скъперник и казал:
– Ще полудея, ако не ме спасиш!
– В какво се състои работата? – запитал го Жи Пей.
– Имам непоносими съседи. От лявата ми страна казанджия, а от дясната – ковач. От зори до мрак непрестанно чукат и коват. Не издържам на шума. Моля те, накарай тези хора да се изселят. Не искам отляво казанджията, нито отдясно ковача.
– Това е лесно – отговорил Жи Пей, – само трябва да развържеш по-широко кесията си.
Скъперникът въздъхнал дълбоко и казал:
– Щом трябва и това ще сторя.
– Трябва, защото само с добро възнаграждение мога да ги принудя да се изселят. Искам по десет жълтици за всеки от тях и десет за моя съвет и труд.

Скъперникът се позамислил малко. Не му се давало толкова злато. Но като се сетил за ужасния шум от съседите, развързал кесията си и дал на Жи Пей тридесет жълтици.
– Почакай ме – казал Жи Пей и изтичал при двамата занаятчии.

Скоро се върнал и рекъл на скъперника:
– Имаш късмет! Съгласиха се да се преместят още днес.

Не минало и час и чираците на казанджията и ковача започнали да изнасят от работилниците разни тезгяхи, наковални, мехове, чукове и кутии с гвоздеи и подкови. Майсторите наблюдавали да не изгубят нещо.

Скъперникът се зарадвал, минал покрай тях и уж случайно им рекъл:
– Ех, драги съседи, значи удържахте на думата си и се изселвате. Това е много мило от ваша страна. Чудя се само как толкова бързо успяхте да намерите нови работилници! Къде се преселвате?
Ковачът лукаво се усмихнал и отговорил:
– Придържаме се към твоето желание, господарю, и се преселваме. А по съвета на Жи Пей наредихме така: казанджията се мести в моята работилница, аз в неговата. Така няма да съм ти повече десен съсед, който с чука ти заглушава дясното ухо, а казанджията няма да дотяга на лявото ти ухо. Ако ти омръзне този шум, пак иди при Жи Пей и той ще съумее да ни накара да се върнем в старите си работилници.

Скъперникът много се ядосал, но не казал и дума. Разбрал, че мъдрецът се е пошегувал, за да му даде урок по търпеливост.

КРЕДИТ:Шегата на мъдреца, китайска приказка, в.Славейче, бр.5, 1941 РЕДАКЦИЯ: Л.Петкова, ©prikazki.eu 2021

prikazki.eu