Стихове & Песни

Рибар

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Татко, татко,
помогни ми,
тънка мрежа
изплети ми!

Аз в ръчица
ще я хвана,
всред речица
ще застана.

Сгодно място
ще намеря,
тънка мрежа
ще разперя.

Дребна риба
ще да хвана,
ще зарадвам
теб и мама.

КРЕДИТ: Из „Читанка за втори клас“, 1991 г, Издателство Просвета;

prikazki.eu