Стихове & Песни

Пуйо

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Гордо гледа, гордо ходи
Пуйо белобради;
подире си стадо води
все от пуйки млади.

Изведе ги на торище,
скърши глава, крукна;
спусна криле по купище,
потътри ги, клюкна.

Накацаха вси небесни
птици покрай Пуя:
всяка чака чудни песни
от него да чуе.

Ала Пуйо една кара:
„Крук, клюк“ – чак до края.
Едно знае баба Мара
и едно си бае…

prikazki.eu