Басни & Истории за животни

Пролет иде

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Пролет иде. Хубавицата пролет иде. Дроздовете пристигнаха и запяха:
– Гответе се за пролетта! Гответе се да я посрещнем както трябва. Тя ни носи цветя и песни. На горите, на полята тя носи хубава зелена премяна!

Ето тая песен стряска всичко. Слънцето събужда от сладък сън заспалите в земята семенца. Малките пъпки разхвърлят топлата си покривка, дето хубави зелени листа свито са спали и сънували пролетта.

Млади пеперуди тичат при рисувача, за да им изпише и нашари крилете, за да имат очи да се явят пред цветята. Трудолюбивите и пъргави пчелици кърпят у шивача де що има скъсано по крилцата им.

Осата остри жилото си у точиларя.

Щурецът си готви нова свирка, скакалецът лъска с чиста вакса люспите и рогцата си, за да свети в зелената трева, да лъщи като огледало.

А дроздовете все по-силно пеят:
– Бързайте!… Пролетта иде!…

КРЕДИТ: Из „Читанка за втори клас“, 1991 г, Издателство Просвета;

prikazki.eu