Битови приказки

Приказка за попския кебап

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

Хитър Петър бил ратай на попа. В селото имало коледен обичай – който заколи прасе, да носи на попа парче сланина и малко месце, а когато попа заколи прасе, на свой ред да сбере хората на пресен свински кебап. Ала дядо поп не харесвал много това – не стига, че селяните изяждали много повече, отколкото давали, ами изпивали и цяло буре вино.

Случило се една година много да се търси свинското месо и затова цената му се покачила. Попът имал два дебели шопара и се чудел се как да се отърве от обичая, затова потърсил съвет от Хитър Петър.

Попският ратай бил твърде ядосан на своя стопанин, защото старият скъперник не пожелал да му купи дори един калпак за Коледа. Затова използвал случая и дал следния съвет:
– Дядо попе, заколи прасето и го очисти. После го окачи на високо до пътната врата и иди на черква. Нека прасето виси, та който мине оттам да го види. На другия ден се оплачи на хората, че си забравил прасето на двора и през нощта някой го е откраднал. Тогава вместо да чакат от тебе кебап, хората ще те съжалят и ще ти изпратят още месце.

Попът много харесал съвета. Окачил прасето да се вижда и излязъл, като поръчал на баба попадия по мръкнало да прибере свинята. Селяните, които минали край поповата врата, видели окачената свиня и из цяло село плъзнала мълвата, че утре дядо поп ще ги гощава. Лека-полека притъмняло, ала докато баба попадия се усети, Хитър Петър отмъкнал свинята.

През това време дядо поп обикалял из селото радостен, че ще запази за себе си всичкото месо. Понапил се, върнал се късно у дома си, легнал и заспал.

На сутринта баба попадия му казала, че наистина някой откраднал свинята.
– Бре, Петре! Свинята я няма! – провикнал се попа.
– Тъй трябва да казваш, дядо попе, точно тъй! – похвалил го Хитър Петър.
– Абре момче, воистина свинята я няма! Кой я открадна?!
– Точно тъй трябва да казваш, дядо попе! Трябва най-напред мен да увериш, а после и хората!

За малко дядо поп щял да се пръсне от яд. Докривяло му, че послушал ратайския съвет и бил готов да натупа Хитър Петър, ала нямало за какво да се хване.

КРЕДИТ: Тази творба е част от Хитър Петър или Отбор забавителни приказки за разсмивание, разговарене и разтуха, кн. 1, РЕДАКЦИЯ/ ПРЕРАЗКАЗ: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

БЕЛЕЖКА: Името на творбата не е част от оригинала.

prikazki.eu