Вълшебни приказки

Приказка за джинове

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

Трима бедуини седели около лагерния огън в пустинята. Било нощ и на небето нежно блестели луната и милиони звезди. Другарите посръбвали кафе и си говорели.

Неочаквано пред тях се появило дете. То приближило и те го повикали да седне до огъня. Предложили му чаша кафе, а то благодарило с глас на възрастен мъж. Тримата се удивили и го попитали как прави това. Детето отвърнало, че е джин.

Изтеглило две черти в пясъка и казало:
– Ще ви заведа при шейха на джиновете. Хванало за ръка един от мъжете и другите ги последвали. Прекрачили начертаните линии и се озовали пред шейха. До него седяла чудно хубава жена. Един от мъжете безумно се влюбил в нея. Казал ѝ, че е най-красивата на земята и иска да се ожени за нея. Тя го накарала да попита баща ѝ, шейха.

Човекът поискал ръката ѝ, а шейхът отговорил:
– Така да е, но помни – каквото и да правиш, не трябва да я ядосваш. Ако сториш това, тя ще се върне в страната на джиновете.

Двамата се оженили и той я завел в дома си в пустинята. Скоро им се родило дете. Една вечер младоженецът, неговите родителите, жена му и малкото момченце седели край огъня. Жената взела детето, нежно го сложила в огъня и то изчезнало. Мъжът и родителите му обезумели. Съпругът бил покрусен от мъка и страшно ядосан, ала нищо не казал.

След няколко дни отишъл по работа в пустинята. Когато се върнал, намерил всичко в дома изпочупено. Всяка чиния, всяка мебел били на парчета, а завесите били раздрани на парцали. Решил, че жена му е обезумяла.

„Араби в пустинята“, (1890) Henry Brokman (Дания, 1868-1933)

Начертал две линии в пясъка и ги прекрачил, за да я върне в страната на джиновете. Там помолил шейха да му обясни защо така е направила. Господарят отвърнал, че майката е поставила детето в огъня, за да го превърне в джин. После показал, че детето е в страната на джиновете и е живо и здраво. Накрая обяснил, че джиновете така чистят къщите – чупят и раздират всичко. После посочил дома му в страната на джиновете и рекъл:
– Виж, там всичко е здраво и е на мястото си.
Покрусен, мъжът поклатил глава и оставил жена си в страната на джиновете. Прекрачил двете линии в пясъка и се върнал обратно в света, който разбира.

КРЕДИТ: Тази приказка от Оман е преразказана от Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022 по „A djinn story“, Folktales from the Arabian Peninsula, Nadia Jameel Taibah & Margaret Read MacDonald, 2016, Libraries Unlimited

prikazki.eu