Стихове & Песни

Поточе

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Поточе игриво,
бъбриво, щастливо
от връх планината
води си премята,
прескача скалите
и урвите рови.
Със песни щастливи
по пътища нови
то тича игриво,
бъбриво, щастливо.

Поточето бистро,
сребристо и чисто
почивка не знае
и път си чертае,
и нищо не спира
лудешкий му бяг.
Сърце му го тегли
към морския бряг…
Поточето бистро,
сребристо и чисто.

КРЕДИТ: Из „Читанка за втори клас“, 1991 г, издателство Просвета;

prikazki.eu