Митове & Легенди

Пожеланията на Свети Петър

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Веднъж Свети Петър тръгнал да се поразходи заедно със свой приятел, но времето било много горещо и двамата ожаднели. Отбили се в една къща, помолили за вода и една млада жена взела стъклена чаша, забърсала я от прахта и с усмивка им поднесла вода. Когато Свети Петър утолил жаждата си, върнал чашата и пожелал на жената:
– Бог да те дари с лош съпруг.

Спътници продължили разходката и по някое време се отбили в друга къща за вода. Показало се младо момиче, извадило най-красивата стъклена чаша, лъснало я до блясък и любезно им поднесло да пият. Свети Петър утолил жаждата си, върнал чашата и пожелал на девойката:
– Бог да те дари с лош съпруг.

Спътниците продължили нататък и когато за трети път светецът поискал вода, една проклета жена бутнала в лицето му позацапана чаша и с груб казала:
– На, пий.
Щом Свети Петър си утолил жаждата, върнал чашата с думите:
– Бог да те дари с добър съпруг.

Двамата приятели продължили разходката. Повървели малко в мълчание, но приятелят на светеца не се сдържал и казал:
– Как можа да благословиш с добър съпруг тая проклетница след пожеланията, които изрече на предните млади жени! Те бяха тъй добри с нас.
– Защото – отвърнал Свети Петър – лошият съпруг се нуждае от добра жена, за да го вкара в пътя, а на лошата жена ѝ трябва добър съпруг по същата причина.

ПРЕВОД: ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu