Битови приказки

Пияният кадия

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Една вечер Хитър Петър видял, че на пътя пред портата му се търкаля кадията пиян. Кожухът на кадията бил захвърлен настрана. Петър взел кожуха.

На другия ден кадията казал на слугата си:
– Снощи някой ми е откраднал кожуха. Иди да намериш крадеца и го доведи в съдилището!

Слугата тръгнал из селото. Къде кого срещнал, все го заничал. Мъчел се да познае кожуха на кадията. Отишъл в кафенето. Там бил Хитър Петър.

Слугата ходел от човек на човек да разглежда кожусите им. Приближил Петра, спрял се, взрял се, позасмял се, хванал го за ръкава, навел се и му пошушнал на ухото:
– Бай Петре, ела с мене! Кадията те вика в съдилището.
Хитър Петър станал и тръгнал със слугата на кадията.
В съдилището имало много хора. Кадията видял кожуха си на Петровия гръб и запитал:
– Петре, откога носиш този кожух?
– От снощи!
– А знаеш ли на кого е?
– Знам! – поклонил се Петър и погледнал хитро кадията. – Снощи един пияница се търкаляше като свиня на пътя пред портата ми. Беше захвърлил кожуха си. Аз взех и го облякох, та на когото е, днес да види и да си го познае. Ако иска, мога да му го дам още сега! – Петър започнал да съблича кожуха.
– Не, недей! Остави! – зачервил се от срам кадията и махнал с ръка. – Носи го със здраве! Не знам кой е бил този пияница.

КРЕДИТ: из „Хитър Петър“, Сава Попов, изд.Български писател, 1958 г.;

prikazki.eu