Битови приказки

Петле и ярче

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Едно червено петле и едно жълто ярче бяха братче и сестриче. Веднъж петлето рече на ярчето:
– Хайде, сестро, да идем в гората за лешници.
– Бива, бате – отвърна ярчето.

Тръгнаха, отидоха в гората. Подхвръкна петлето, качи се на една леска. Бере и яде лешници, бере и яде, а пък на ярчето нищо не пуща.
– Дай, бате, и на мене! – моли му се отдолу ярчето, а пък петлето мълчи, бере и яде.
– Дай, бате, и на мене! – вика пак ярчето. – Пусни ми лешниче или ще се оплача на баба.
– На! – отвърна сърдито петлето. – На, дръж! – и изпрати едно лешниче долу.
Не щеш ли, лешничето – трак! – право ярчето в окото – изби го.

Викна ярчето, заплака:
– Олеле, мале, извади ми батко окото!
– Кой ти е крив! – отвръща му петлето. – Нали искаше лешниче.
– Ти си крив! Ти нарочно ме удари в окото!

Този така, онзи инак – скараха се. Дойде до съд работата. Тръгнаха из гората да търсят съдия. Ето ти го насреща и съдията – Кума Лиса. Седнала на един пън, гледа ги и пита:
– Какво търсите?
– Съдия, Кума Лисо.
– Аз съм съдия. Защо ме търсите?
Тури Лиса очила, разтвори на колене тежка книга и се приготви да слуша.

Първо ярчето разказа как е била работата.
Намести Лиса очилата и викна на петлето:
– Защо си избил, петльо, окото на ярчето? Отговаряй!
– Защото леската ми съдра гащите – отвърна петлето.
– Да дойде леската! – заповяда Лиса.

Доведоха леската. Викна ѝ Кума Лиса:
– Защо, леско, си съдрала гащите на петлето?
– Защото козата ми изяде листата – отвърна леската.
– Да дойде козата!

Дойде козата.
– Казвай, козо, защо си изяла листата на леската?
– Защото козарят не ме води на зелена тревица – отвръща хитрата козица.
– Да дойде козарят!

Дойде козарят.
– Казвай, козарко, защо не си водил козата на зелена тревица?
– Защото бабата не ми омесва топла питка – оплаква се козарят.
– Доведете бабата! – кресна Лиса.

Ето ти я иде и бабата.
– Защо, бабо, не си омесила топла питка на козаря?
– Защото вчера ей това петле и това ярче ми изкълваха до шушка тестото.
– Тъй ли! – викна Лиса, та гората прокънтя. – Тъй, а, ярката и петлето ли изкълваха тестото? Ти ли, ярко? И ти, петльо? А пък сте тръгнали съд и правдина да дирите. Чакайте да ви науча аз.

Скочи Лиса, сграбчи петлето и ярчето и – фюйт! – в гората, дим да я няма.

КОРИЦА: Старинна пощенска картичка САЩ, 1919

prikazki.eu