Петелът и кокошките

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Акбар, великият император, решил да изпита находчивостта на своя съветник Бирбал с една шега. Тайно повикал всички царедворци, обяснил какво е намислил и им дал по едно яйце. Трябвало да пазят всичко в тайна, а сутринта да носят яйцето скрито в дрехите си.

На другия ден Акбар разказал, че нощес сънувал как да изпита честността на своите царедворци – всеки трябвало да открие по едно яйце до царското езеро. Онзи, който донесе яйце е предан, а който се върне с празни ръце, не е, рекъл той.

Царедворците тръгвали един след друг към езерото и бързо се връщали, всеки в ръката с яйце. Дошъл ред на Бирбал. Когато пристигнал, търсил около езерцето, под храстите и дърветата, но не намерил ни едно яйце.

Везирът тръгнал замислен към палата. В тронната зала видял, че другите царедворци весело се споглеждат и се усмихват. Скоро се досетил какво става, доближил трона на владетеля и започнал да кукурига. Императорът и царедворците се смаяли.
– Бирбал, защо правиш това? – попитал Акбар.
– Ваше Величество, само кокошките снасят яйца. Щом всички царедворци донесоха яйца, значи са кокошки. Но аз съм петел и не мога да снасям яйца.

За миг в залата притихнала, а после Акбар и всички останали избухнали в смях. Още веднъж Бирбал доказал пред всички колко е находчив.

КРЕДИТ: „The rooster and the hens“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu