Стихове & Песни

Петел

Препоръчва се за възраст над 3 год.
1мин
чете се за

Кукуриго! Вижте гиздостта ми,
гордия петел съм аз:
сутрин рано мали и голями
будя с звънкий своя глас.
Пей, тръби:
кукуриго!
Който спи –
събуди го.

Кукуриго! Гребен на глава ми
като огън аленей
и махмузи има на крака ми,
враг да доближи не смей.
Пей, тръби:
кукуриго!
Който спи –
събуди го.

Чуят ме кокошките на двора,
тутакси търчат при мен,
мене всички работливи хора
благославят всякой ден.
Пей, тръби:
кукуриго!
Който спи –
събуди го.

Кукуриго! Че ги будя рано,
преди слънце да изгрей
и работят със сърце засмяно,
без трудът да им тегней.
Пей, тръби:
кукуриго!
Който спи –
събуди го.

Само мързеливци мен не любят,
че не ги оставям аз
скъпото си време в сън да губят:
дойде веч работний час!
Пей, тръби:
кукуриго!
Който спи –
събуди го.

Хайде, мило пиле, събуди се!
Кукуриго! Ха стани!
Облечи се, богу помоли се,
на училище тръгни.
Пей, тръби:
кукуриго!
Който спи –
събуди го.

Кукуриго! Вижте гиздостта ми,
гордия петел съм аз.
Сутрин рано мали и голями
будя с звънкий своя глас.
Пей, тръби:
кукуриго!
Който спи –
събуди го.

prikazki.eu