Стихове & Песни

Пчела

Я погледайте пчелата
как между цветята
лута се от цвет на цвет
да събере малко мед.

Както сбира мед пчелата,
тъй в училище децата
книги всякакви четат
ум, наука да сберат.

KОРИЦА: Майка и дете, 1918 – илюстрация Blanche Fisher Wright (1887 – 1938) от книгата на Peter Patter „Book of Nursery Rhymes“, Великобритания

Всичкитворби