Стихове & Песни

Първи май

Първи май, първи май!
Агънцето блее,
славей птица пее,
слънцето сияй.

Първи май, първи май!
Празник на цветята,
всекиму душата
трябва да обай.

Първи май, първи май!
Хайде на полето
с радост на сърцето,
вкъщи се не май.

Първи май, първи май!
Клоне наберете,
с китки се кичете,
кой какви желай.

Първи май, първи май!
По поле зелено
със лице засмено
всеки да играй!

KОРИЦА: Майка и дете, 1918 – илюстрация Blanche Fisher Wright (1887 – 1938) от книгата на Peter Patter „Book of Nursery Rhymes“, Великобритания

Всичкитворби