Митове & Легенди

Овчарчето и Тъкачката Девица

Препоръчва се за възраст над 17 год.
5мин
чете се за

Овчарчето било дете на бедни родители. Когато пораснал и станал на дванадесет години, се главил да пасе кравата на един стопанин. След няколко години кравата пораснала и напълняла, а жълтеникавата ѝ козината заблестяла като злато. Изглеждала, като че била крава на боговете.

Един ден, когато били на паша в планината, тя внезапно заговорила с човешки глас и казала на Овчарчето:
– Настъпи Седмият ден. Господарят на Белия Нефрит има девет дъщери, които днес ще се къпят в Небесното Море. Седмата дъщеря е по-хубава и умна от всички на света. Тя тъче облаците от коприна за Краля и Кралицата на Небесата и е закрилница на девойките тъкачки. Затова всички я наричат Тъкачката Девица. Ако идеш и скриеш дрехите ѝ, докато е във водата, може да се ожениш за нея и да станеш безсмъртен.
– Но тя е високо горе на Небето – казал Овчарчето, – как мога аз да ида там?
– Ще те заведа – отвърнала жълтата крава.
И така, Овчарчето се метнал на гърба ѝ. От нейните копита изригнали облаци дим и тя се издигнала във въздуха. Около ушите им засвистял вятър и те полетели бързи като светлината. Внезапно кравата спряла.
– Ето, пристигнахме – обявила тя.

Огледал се младежът и видял дървета от нефрит и гори от хризопраз. Тревата там била от яспис, а цветята от корал. В средата на целия разкош се простирало огромно море с квадратна форма. Зелените вълни се издигали и падали, а сред тях плували риби със златни люспи. Безброй вълшебни птици летели наоколо и пеели. Овчарчето видял деветте девойки във водата. Те били оставили роклите си на брега.
– Бързо, вземи червените дрехи – казала кравата. – Скрий ги в гората и въпреки че девойката горещо ще те моли, не ѝ ги връщай, докато не обещае да стане твоя жена.

Овчарчето скочил от гърба на кравата, грабнал червената премяна и хукнал към гората. В този миг деветте девойки го видели и много се изплашили.
– Хей младежо, откъде се взе и как смееш да ни взимаш дрехите? – развикали се те. – Веднага ги върни на мястото им!
Но Овчарчето не им обръщал внимание, а се скрил зад едно нефритено дърво. Тогава осем от девойките излезли от водата на брега и бързо се облекли.
– Нашата седма сестра – казали те, – която Небесата са ти отредили идва при теб. Ще я оставим насаме с теб.

Тъкачката Девица още стояла скрита във водата.
Овчарчето застанал прав пред нея и се засмял.
– Ако ми обещаеш да станеш моя жена – казал той, – ще ти върна дрехите.
Но това не се харесало на Тъкачката Девица.
– Аз съм дъщеря на Господаря на Боговете – отвърнала тя – и не мога да се женя без негово съгласие. Върни ми бързо дрехите или баща ми ще те накаже!
Тогава жълтата крава се обадила:
– Вие сте отредени от съдбата един за друг и аз ще уговоря сватбата, а баща ти, Господаря на Боговете, ще се съгласи. Знам това съм сигурност.
Тъкачката Девица възкликнала:
– Какво неразумно животно си! Как може ти да уговаряш сватбата?
Кравата отговорила:
– Виждаш ли онази стара върба на брега? Попитай я. Ако върбата проговори, това ще е знак, че Небесата желаят вашия съюз.
Тогава Тъкачката Девица попитала върбата, а дървото отвърнало с човешки глас:

Само днес на Седмия ден,
На Овчарчето се отреди
Тъкачката да се дари!

Тъкачката Девица останала доволна. Овчарчето положил дрехите ѝ на земята и се отдалечил встрани. Тя се облякла и поела след него. И така станали съпруг и съпруга. Но след седем дни тя го напуснала.
– Господаря на Небесата ми нареди да се грижа за тъкането – казала тя. – Страх ме е, че ако много се забавя, ще ме накажат. Вече трябва да вървя, но пак ще се срещнем.
След тези думи тя си тръгнала. Овчарчето хукнал след нея. Но а-ха да я настигне и тя извадила дълга игла от косата си, начертала линия право през небето и чертата мигом се превърнала в Сребърната Река. И така, реката ги разделила. С вперени очи един в друг, всеки останал сам на своя бряг.

Оттогава всяка година двамата се срещат в навечерието на Седмия Ден. Когато времето настъпи, всички врани, гарвани и гарги литват да направят мост, по който да пресече Тъкачката Девица Сребърната Река. На този ден не може да се види една едничка гарга заради причината, която ви разказах. И освен това често пада лек дъждец на Седмия Ден вечерта. Тогава жените и старите баби си казват една на друга:

„Това са сълзите, които Тъкачката Девица и Овчарчето проливат на раздяла!

Заради това на Седмия Ден в Китай се чества „празника на дъжда“.

Тази приказката е записана по устен разказ.

Овчарчето е звездният куп в съзвездие Орел, а Девойката Тъкачка – съзвездието Лира. „Сребърната Река“, която ги дели е Млечният Път.

Седмият Ден от седмия месец е празник на тяхната среща. Господарят на Небесата има общо девет дъщери, които живеят на девет различни небета.

КРЕДИТ: Превод от английски език © prikazki.eu 2019 – из The Chinese Fairy Book, ed. by Dr. R. Wilhelm; Корица: Три чайки, от Ohara Koson 1900 – 1936 – експонат в Rijks Museum

prikazki.eu