Битови приказки

Откъде излиза хлябът

Препоръчва се за възраст над 9 год.

– Ти вече порасна – рекъл чичо Пейчо на голямото си момче, – а ние сме сиромаси хора. Вече е време да хванеш някой занаят, да видиш откъде излиза хлябът.
– Тате, ще отида в града да хвана занаят и да видя откъде излиза хлябът.
– Добре, синко! – съгласил се чичо и му поръчал:
– Като ходиш – отваряй си очите. Бъди паметлив и разумен.

Скоро синът се върнал от града.
– Тате – казал той, – занаят не хванах, но видях откъде излиза хлябът: един човек с голяма лопата го вади от фурната…

prikazki.eu