Басни & Истории за животни

Няма „Мее“, няма „Бее“

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Понякога в басните и приказките се случват чудни работи. Почти както в живота на хората. Едно време, а може би и сега, ловците прибягвали до хитрост: изкопавали в гората дълбоки трапове и ги прикривали с върхари и листа от дърветата. В траповете падали животни.

Веднъж един козел се намерил в такъв трап. Козелът подскачал, опитвал се да излезе, но трапът бил дълбок, с отвесни стени. При козела паднала лисица.
– Мее! – рекъл той, свил се и насочил острите си рога към лисицата.
– Не бой се! – успокоявала го тя. – Еднакво зло ни е сполетяло. Заедно ще делим съдбата си. С другар по-леко се очаква смърт или спасение.

След малко при тях тупнал вълк.
– Мее! – отново показал рога козелът.
– Ааа, няма „ме“, няма „бе“! – казала му лисицата. Кумчо Вълчо си знае работата. Той тебе ще изяде!

prikazki.eu