Битови приказки

Недоволният каменоделец

Препоръчва се за възраст над 9 год.
2мин
чете се за

Имало един беден човек, който бил каменоделец. Животът му се виждал тежък и непрестанно се оплаквал:
– Ех, да бях богат, нямаше нищо да работя, по цял ден щях да се разхождам, дa се храня с отбрани ястия и да спя в коприна!

Неговият ангел хранител дочул тази жалба и каменоделецът се превърнал в мандарин.

В дома му шетали слуги, изкусни готвачи готвели най-вкусни гозби, а той по цял ден се излежавал в меки копринени постели. Веднъж покрай неговия дом минал императорът, последван от дълга процесия конници, а множество слуги носели чадъри над главите им, за да ги пазят от слънцето.

Щом видял това, каменоделецът решил, че е нещастен и пожелал да стане император. Неговият ангел хранител изпълнил и това желание.

Започнал да се вози в златна карета, а слуги носели чадър над главата му. Но слънцето нагрявало силно чадъра и каменоделецът император разбрал, че има по-силен от него.

Китайска керамика, анонимен автор, 1750 – 1775, експонат в Rijks Museum

Тогава пожелал да стане слънце. Ангелът хранител го направил слънце и той засиял на небесния свод. Хвърлял жарки лъчи на всички страни. Скоро всичко прегоряло – ниви и ливади, дървета и цветя.

Хората започнали да се молят на Бога за дъжд. Вслушал се той в тази молба и им пратил сив облак, да спре непосилния пек.

Слънцето се разгневило и казало на облака:
– И аз желая да съм силен като тебе!
Ангелът се вслушал и в това желание на каменоделеца и го изпълнил. Започнал облакът да снове из небесните простори, застанал пред веселото лице на слънцето и започнал безспирно да излива дъжд. Реките наводнили земята, езерата прелели, само една голяма каменна скала останала да стърчи.
– Какво, тази скала не желае да се преклони пред силата ми? Тогава желая да стана канара, която устоява и на водната стихия!

Ангелът изпълнил и това желание.
– Сега съм доволен и се гордея, че нито дъждът, нито слънцето могат да ме поместят. Стоя твърдо и непоклатимо и няма нищо по-силно от мен – доволен рекъл каменоделецът.

Но неочаквано дошъл един каменоделец с чук, лост и сечива и започнал да руши твърдата скала. Заудрял той със страшна сила и скални късове се разлетели из въздуха, откъртвали се и се търкаляли на всички страни.
Скалата се разсърдила и викнала:
– Искам да бъда човек, който е по-силен от скалата.

Ангелът слязъл от небето и казал:
– Стани това, което си бил – човек, когото научих да бъде доволен.

Човекът отново станал каменоделец и продължил да ломи камъни, за да си изкарва хляба. Ала вече бил доволен.

КРЕДИТ: Недоволният каменар, китайска приказка – в.Славейче, бр.2, 1943 РЕДАКЦИЯ: Л.Петкова, ©prikazki.eu 2021

prikazki.eu