Вълшебни приказки

Най-нежната на света

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Родителите на един принц пожелали синът им да се ожени, а той рекъл:
– Ще се оженя единствено за най-нежната и съвършена жена на света.
Родителите му отвърнали:
– Върви я намери!

Момъкът тръгнал по белия свят и срещнал една принцеса с превързана глава и много болен вид.
– Какво те мъчи? – попитал той.
– Ех – казала тя, – тази сутрин, докато прислужницата ми решеше косата, падна един косъм от главата ми и още ме измъчват силни болки.
Но принцът си помислил: „Струва ми се, че тя не е онази, която търся. Ще продължа нататък.“

Вървял, вървял и срещнал друга, на която цялото ѝ тяло било покрито с най-фин лен и изглеждала ужасно натъжена.
– Какво те мъчи? – попитал той.
– Ах – въздъхнала тя, – постелята ми тази нощ не бе достатъчно опъната и бе останала малка гънка. Цялото ми тяло сега ужасно ме боли и съм толкова болна.
Но принцът си помислил: „И все пак ми се струва, че тя не е онази, която търся. Трябва ми някоя още по-нежна от тази.“

„Листенце от жасмин падна върху крака ми.“

Продължил по пътя и срещнал трета принцеса. Тя лежала на шезлонг с превързан крак. Плачела с горчиви сълзи, а прекрасното ѝ личице се гърчело от болки. Видиш ли я – ще я съжалиш!
– Какво те мъчи? – попитал принцът.
– Ох! – простенала тя. – Рано тази сутрин се разхождах в градината. Излезе лек ветрец и листенце от жасминов цвят падна на крака ми.
Принцът помълчал и казал:
– Ти си тази, която търсих до сега! От теб по-нежна няма на света!
И се оженил за нея.

А дали е сполучил? Ех, за беда, тук приказка се заплете здраво, разказвачът се омота и я остави така.

КРЕДИТ: „The Most Delicate One“, Christian Schneller 1867 – Южен Тирол, Austrian Fairy Tales and Legends, ПРЕВОД: Лорета Петкова, – ©prikazki.eu 2021; КОРИЦА: Kay Nielsen, 1910;

prikazki.eu