Битови приказки

Най-голямата лъжа

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Един рибар от Мускат взел да разказва на своя приятел каква риба бил хванал.
– Беше колкото половината ми ръка! – започнал  той.
– Да, да – промърморил неговият приятел.
– Но преди да я дръпна, втора риба, дълга колкото цялата ми ръка, я погълна!
– Хмм…
– И преди да я измъкна… трета, едра като бивол, глътна предишната!
– Така, така…
– И после четвърта, колкото цял камион, я налапа… после дойде пета риба, огромна като цял параход и я глътна… Накрая доплува риба за чудо и приказ – по-голяма от градовете Мускат, Мутрах, Себ и Бушер, взети заедно, и налапа предишната! Рибата беше толкоз могъща, че ми счупи въдицата и избяга.
– Знаеш ли – отвърнал приятелят, – вчера бях на пазара и ме смая онова, което видях. Десет хиляди ковача изчукваха огромен меден тиган. Беше по-голям от резервоарите за петрол на Бахрейн. Толкова голям, че в него можеш да сложиш едновременно Мускат, Оман и Бахрейн!

„Големия пазар в Константинопол“ (1852) Amadeo Preziosi (Малта, 1816-1882)

Рибарят възмутено възкликнал:
– Ама че тлъста лъжа! Никога не е правен такъв огромен тиган. Ама че ги измисляш.
– А, не – отвърнал другарят му. – Ковачите бяха чули за рибата, която хващаш и ковяха тиган да я сготвят, а ти, непохватнико, взе, че я изпусна.

КРЕДИТ: Тази приказка от Оман е преразказана от Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022 по „The biggest lie“, Folktales from the Arabian Peninsula, Nadia Jameel Taibah & Margaret Read MacDonald, 2016, Libraries Unlimited

prikazki.eu