Битови приказки

Направи две мечки

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Чичо Пейчовият cин учил няколко години за резбар. Като се върнал от училище, той се разходил на слънце из бащината градина: слушал песента на птичките, радвал се на овошките и цветята. На другия ден младият резбар казал:
– Тате, в градината имаме три големи орехови дървета. Хайде да отсечем едното дърво.
– Да го отсечем, синко. Но какво ще направиш от него? – попитал чичо Пейчо.
– Ще направя чудесен иконостас за църквата. Много хора ще го гледат и векове ще му се радват.

Отсекли ореха. Високото зелено дърво със сила се тръшнало мъртво на земята. Младият резбар запретнал ръкави, разгърдил се, взел секира, длето, чук и започнал да дяла и дълбае. През всичкото време чичо Пейчо се въртял край младия майстор, гледал и се чудил. Накрая целият могъщ орехов дънер станал на трески.
– Не направи поне една дъска за икона! – поклатил глава чичо Пейчо.
– От това дърво нищо не излезе, тате – избърсал потта от челото си синът, – но хайде да отсечем още един орех.
– Синко, не е ли по-добре да отсечем останалите два? Та от тях, ако можеш, да направиш две мечки.
– Защо ти са мечки, тате?
– Едната мечка да изяде мене, а другата – тебе, та да не си гледаме срама! – рекъл чичо Пейчо.

prikazki.eu