Стихове & Песни

Надежда

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Дъще небесна,
дъще от рая,
не ни оставяй,
надеждо мила.

Гласът ти чудни
пълен е с сладост,
той е за нази
извор на радост.

Има дни харни
в живота наши;
има дни лоши,
скърбим и плачем.

Но ти дохождаш,
сила ни даваш,
утеха сладка
в беди даряваш.

KОРИЦА: Майка и дете, 1918 – илюстрация Blanche Fisher Wright (1887 – 1938) от книгата на Peter Patter „Book of Nursery Rhymes“, Великобритания

prikazki.eu