Битови приказки

На подарен кон…

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Един селянин подарил кон на местния богаташ, а той попитал Хитър Петър.
– Хей, Петре, можеш ли да познаеш на колко години е този кон? Стар ли е или млад?
– Мога – отвърнал Хитър Петър и приближил задницата на коня, надигнал му опашката и взел да наднича.
– Бре, будала – засмял се богаташът, – откъм опашката ли се гледа на колко години е конят!?
– Ами откъде?
– От зъбите!
– Ами ти, умнико, не си ли чувал, че на подарен кон, зъбите не се гледат! – отвърнал Хитър Петър.

КРЕДИТ: Тази творба е част от Хитър Петър или Отбор забавителни приказки за разсмивание, разговарене и разтуха, кн. 1, РЕДАКЦИЯ/ ПРЕРАЗКАЗ: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

БЕЛЕЖКА: Името на творбата не е част от оригинала.

prikazki.eu