Митове & Легенди

Момотароили Mалката Праскова

Препоръчва се за възраст над 9 год.
3мин
чете се за

Много, много отдавна живели старец и старица.

Веднъж мъжът отишъл в планината да коси сено, а жена му слязла до реката да пере.

Докато перяла дрехите, видяла по водата на потока да се носи, подскача и премята нещо едро.

Предоволна, тя издърпала предмета с бамбукова пръчка и видяла, че това е огромна праскова.

Набързо привършила прането и се прибрала у дома, за да нагости с плода своя съпруг.

Но щом разрязала плода на две, от вътрешността на костилката изскочило едно дете.

Като го видели, възрастните хора много се зарадвали и кръстили момченцето Момотаро или Малката Праскова, защото излязъл от праскова.

Двамата съпрузи всеотдайно се грижели за малчугана. Той израснал силен и енергичен момък, който от нищо не се плашел.

Заради това очакванията на възрастните хора нараснали още повече и още по-усърдно се грижели детето им да се образова.

Когато Момотаро разбрал, че по сила превъзхожда всички останали, решил да иде до острова на демоните и с богатствата им да се върне у дома.

Посъветвал се със стареца и бабата.

Поискал да му направят малко вкусни топки от просо и ги прибрал в торбата си. Освен това направил всички нужни приготовления за пътешествието до острова на демоните.

По пътя първо го срещнало едно куче и попитало:
– Момотаро! Какво виси на колана ти?
Той отвърнал:
– Нося най-вкусните просени топки в Япония.
– Дай ми една и ще тръгна с теб – рекло кучето.

Момотаро извадил една топка от торбата и я дал на кучето. После дошла една маймунка и получила просена топка по същия начин. Появил се и един фазан, който рекъл:
– Ако ми дадеш просена топка, и аз ще те последвам.

И така, тримата тръгнали с Момотаро.

Скоро пристигнали до острова на демоните и влезли през входната порта – Момотаро пръв, а след него тримата му другари.

Там пазели множество придворни демони, които ожесточено се отбранявали, но четиримата герои натискали напред.

Най-сетне се изправили пред господаря на демоните, Аканоджи. Започнала голямата битка.

Аканоджи заметнал към Момотаро с желязна примка, но храбрецът бил готов и отскочил настрани.

Накрая двамата се сграбчили един друг.

Без усилие Момотаро тръшнал на земята Аканоджи и толкова здраво го завързал с въже, че демонът не можел да помръдне.

Всичко това се случило в честна и справедлива борба.

Аканоджи, господарят на демоните, се предал и рекъл, че ще предаде своите съкровища.

– Тогава изнеси всичките богатства – рекъл Момотаро през смях.

Момотаро събрал и подредил на огромна купчина всички ценни вещи.

Тръгнал към дома си, преизпълнен с радост от победата и богатствата.

Смело крачел със своите другари, благодарен за голямата им помощ, като обявил, че без тях не би се справил.

Голяма била радостта на стареца и старицата, когато Момотаро се прибрал.

Той нагостил всички богато, разказал много истории за своите приключения и показал богатствата си.

Юнакът се издигнал – станал първенец и служел за пример. Бил много богат и уважаван човек, който наистина заслужавал всички поздравления!!

КРЕДИТ: Momotaro or little peachling ser.1, No 1, Tokyo-Japan:T.Hasegawa 1885-1899, ПРЕВОД от английски език Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021, КОРИЦА И ИЛЮСТРАЦИИ: неизвестен автор.

prikazki.eu